Årsrapport for 2021/22: Det bedste resultat i selskabets historie

Regnskabsåret 2021/22 blev et særligt og meget indbringende år for Dades. En positiv udvikling i driftsresultatet sammen med værdireguleringer på ejendomme og finansielle kontrakter betyder, at Dades i 2021/22 opnåede et resultat efter skat på 2,9 mia. kr., hvilket er det bedste i selskabets 85-årige historie. Det bringer værdien af selskabets ejendomsportefølje op på 28 mia. kr.

I den første del af regnskabsåret, dvs. efteråret 2021, var Dades som resten af landet påvirket af restriktionerne, som følge af Covid-19 med midlertidige lukninger af butikscentre, hjemmearbejde m.v. Det påvirkede både Dades´ omsætning og indtjening. I anden halvdel af regnskabsåret, dvs. foråret 2022, var der omvendt stigende aktivitet og efterspørgsel på lejemål inden for alle Dades’ segmenter, hvilket førte til at også driftsresultatet (EBIT) med 929 mio. kr. blev selskabets hidtil bedste.

Søren Kristiansen, selskabets administrerende direktør, udtrykker stor tilfredshed med regnskabet: ”Med det bedste resultat i selskabets historie er Dades kommet solidt igennem Covid-19 pandemien. Alle Dades’ segmenter viser fremgang i forhold til 2020/21 og fordelingen af ejendomsporteføljen på Erhverv, Center og Bolig har vist sig robust og lønsom i en økonomisk udfordret periode.”

Søren Kristiansen fortsætter: ”Med stigende inflation og renter samt faldende forbrugertillid ser fremtiden dog mere usikker ud end for blot et halvt år siden. Men med en spredt ejendomsportefølje på attraktive beliggenheder og et robust kapitalgrundlag, står Dades solidt rustet til at fortsætte den lønsomme rejse, som selskabet har været på de seneste år.”

Fokusområderne for Dades i det kommende år vil i samarbejde med NREP være en løbende tilpasning og udbygning af ejendomsporteføljen i udvalgte områder, samt at udvikle en bæredygtighedsstrategi, hvor både energiforbrug, arbejdsmiljø og klima indgår.

 

Læs hele rapporten her

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til:
Adm. direktør Søren Kristiansen
Tlf. 20 82 56 00

Tilbage til oversigten