Årsrapport for 2022 – Solidt resultat i et omskifteligt marked

Som led i omlægningen af Dades’ regnskabsår til at følge kalenderåret aflægges nærværende årsrapport baseret på en seks måneders regnskabsperiode fra 1. juli 2022 til 31. december 2022. En række af selskabets regnskabs- og nøgletal er derfor ikke sammenlignelige.

Den positive udvikling fra de seneste perioder er fortsat i andet halvår 2022. Alle Dades’ tre segmenter opnåede i perioden fremgang i udlejningen (bruttoleje og omsætning), som følge af ordinære lejereguleringer og faldende tomgang.

Periodens resultat er på niveau med det forventede og samlet set tilfredsstillende. Som følge af salg af ikke-strategiske
ejendomme til værdier over bogført værdi samt nedskrivning af værdierne på den resterende del af ejendomsportefølje
er denne faldet med 3% til 27 mia. kr.

Læs hele rapporten her

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til:
Adm. direktør Søren Kristiansen
Tlf. 20 82 56 00

Tilbage til oversigten