Bæredygtighed

Vi arbejder aktivt for bæredygtighed

Bæredygtighed er en grundlæggende værdi for Dades. Vi vil som et af landets største private ejendomsselskaber bidrage til at skabe en mere bæredygtig verden og er i særlig grad optaget af at mindske klimapåvirkningen fra ejendomme og byggeri.

Ejendomme står for cirka 40 procent den samlede CO2-udledning på verdensplan og sektoren har en afgørende rolle i bestræbelserne på at nå FN’s globale klimamål. I Dades arbejder vi aktivt på at reducere CO2-udledningen fra vores portefølje af ejendomme gennem en række konkrete initiativer.

Initiativerne giver værdi for klimaet og er med til at udvikle porteføljen fremadrettet. Samtidig imødekommer vi en stigende efterspørgsel hos vores kunder efter kontorer, boliger og butikker med et lavt energiforbrug, mindre klima- og miljøpåvirkning samt et godt indeklima.

Vi bruger bæredygtighedscertificering som et værktøj

Dades benytter bæredygtighedscertificeringen DGNB som et værktøj til at skabe bæredygtige forandringer i hele porteføljen, som omfatter erhvervsejendomme, boliger og butikscentre.

Alt nybyggeri i Dades bliver certificeret til minimum DGNB Guld – det næsthøjeste niveau i DGNB. I vores eksisterende portefølje har vi i 2023 opnået et DGNB-basiscertifikat for samtlige 76 erhvervsejendomme. Det er den største certificering af en erhvervsejendoms-portefølje i Danmark til dato.

Dades har også igangsat en proces for at få den øvrige del af ejendomsporteføljen, som består af boliger og butikscentre, DGNB-basiscertificeret. Formålet med certificeringerne er at skabe et grundlag for at udvikle porteføljen i en mere bæredygtig retning.

DGNB er et trappe-certificeringssystem, og det er Dades ambition løbende at opnå bedre certificeringer af porteføljen ved hjælp af en række konkrete indsatser.

Vi gennemfører energibesparende tiltag

Dades arbejder løbende på at reducere energi- og varmeforbruget – og dermed CO2-udledningen – i ejendomsporteføljen.

Vi har i 2022 gennemført en energiscreening af hele erhvervsporteføljen for at undersøge potentialet for kommende energibesparende investeringer. På den baggrund bliver der i 2023 igangsat energioptimeringsprojekter på 30 erhvervsejendomme.

I næste fase af projektet vil der blive fokuseret på en mere gennemgribende energirenovering, der vil reducere porteføljens klimaaftryk yderligere.

Vi har i 2023 også igangsat en digital opsamling af forbrugsdata på el-, vand- og varmeforbrug og affald i alle erhvervsejendomme. De indsamlede data omregnes til CO2-emissioner og vil blandt andet blive brugt til at etablere databaseret energistyring samt indgå som et grundlag for beslutninger om nye energibesparende tiltag.

Vi opsætter solceller på erhvervsejendomme

Ved at installere solceller på taget af erhvervsejendomme kan man skabe en bæredygtig energiproduktion og en mere fordelagtig økonomi for både ejer og lejer.

En energiscreening har vist, at der på cirka 60 procent af Dades’ erhvervsportefølje er gode forhold til efterinstallation af solceller på tagene, og vi forventer at igangsætte 21 solcelleprojekter i løbet af 2023.

Vi løfter løbende energimærkerne

Energimærkeskalaen er et udtryk for, hvor energivenlig bygningen er. Dades har en målsætning om at løfte energimærkningerne på ejendomsporteføljen, og fra 2021 til 2022 har vi løftet energimærkerne på 38 ejendomme i vores erhvervsportefølje.

I 2023 gennemfører vi en omfattende analyse, der skal kortlægge, hvordan investeringer i energiprojekter skal prioriteres for at sikre en optimal energimærkning af hele porteføljen på både kort og længere sigt.