Bæredygtighed

Vi arbejder aktivt for bedre klima og bæredygtighed

Bæredygtighed er en grundlæggende værdi for Dades. Vi vil som et af landets største private ejendomsselskaber bidrage til at skabe en mere bæredygtig verden og er i særlig grad optaget af at mindske klimapåvirkningen fra ejendomme og byggeri.

Ejendomme står for cirka 40 procent den samlede CO2-udledning på verdensplan og sektoren har en afgørende rolle i bestræbelserne på at nå FN’s globale klimamål. I Dades arbejder vi aktivt på at reducere CO2-udledningen fra vores portefølje af ejendomme gennem en række konkrete initiativer.

Initiativerne giver værdi for klimaet og er med til at udvikle porteføljen fremadrettet. Samtidig imødekommer vi en stigende efterspørgsel hos vores kunder efter kontorer, boliger og butikker med et lavt energiforbrug, mindre klima- og miljøpåvirkning samt et godt indeklima.

Bæredygtighedstiltag står øverst på Dades´ ESG-agenda, vi har igangsat en systematisk og gennemgribende proces for at skabe en mere bæredygtig forandring på tværs af eksisterende portefølje ved at reducere vores operationelle udledning af CO2 og en reducering på udledning af indlejret CO2 på vores nybyggeri.  Målet er at skabe en portefølje, hvor der gennem tværgående strategier, analyser og tiltag kan skabes synergi og fokus på investeringer med størst mulig værdi for klimaet, miljøet og porteføljen.

Vi har høje ambitioner for brugen af mere bæredygtig energi. Dette bliver indfriet ved, at vi foretager et markant løft i energimærker samt om muligt gennemgribende investeringer i energibesparelser og grøn energiforsyning på tværs af porteføljen. Dades har indgået aftale om indkøb af grøn strøm på hele porteføljen og tilbud herom til vores lejere.

Vi bruger bæredygtighedscertificering som et værktøj

Dades benytter bæredygtighedscertificeringen DGNB som et værktøj til at skabe mere bæredygtige forandringer i hele porteføljen, som omfatter erhvervsejendomme, boliger og butikscentre.

Alt nybyggeri i Dades bliver certificeret til minimum DGNB Guld – det næsthøjeste niveau i DGNB. I vores eksisterende portefølje har vi i 2023 opnået DGNB-certificering ”in use” for samtlige 72 erhvervsejendomme. Det var den største certificering af en erhvervsejendomsportefølje i Danmark.

Endvidere fik vi ultimo 2023 udvidet vores DGNB-certificering til også at opnå DGNB ”in use” certificering på vores center og boligportefølje. Formålet med certificeringerne er at skabe et grundlag for at udvikle porteføljen i en mere bæredygtig retning.

DGNB er et trappe-certificeringssystem, og det er Dades´ ambition løbende at opnå bedre certificeringer af porteføljen ved hjælp af en række konkrete indsatser.

Vi gennemfører energibesparende tiltag

Dades arbejder løbende på at reducere energi- og varmeforbruget – og dermed CO2-udledningen – i ejendomsporteføljen.

Vi har i 2023 gennemført en energiscreening af hele erhvervsporteføljen for at undersøge potentialet for kommende energibesparende investeringer. På den baggrund blev der i 2023 igangsat energioptimeringsprojekter på 30 erhvervsejendomme.

I næste fase af projektet vil der blive fokuseret på en mere gennemgribende energirenovering, der vil reducere porteføljens klimaaftryk yderligere.

Vi har i 2023 også igangsat en digital opsamling af forbrugsdata på el-, vand- og varmeforbrug og affald i alle erhvervsejendomme. De indsamlede data omregnes til CO2-emissioner og vil blandt andet blive brugt til at etablere databaseret energistyring samt indgå som et grundlag for beslutninger om nye energibesparende tiltag.

Vi opsætter solceller på erhvervsejendomme

Ved at installere solceller på taget af vores ejendomme kan man skabe en bæredygtig energiproduktion og en mere fordelagtig økonomi for både ejer og lejer.

 

I 2023 har vi installeret solceller på to store centre, hhv. RO’s Torv i Roskilde og Spinderiet i Valby.

I 2024 forventer vi yderligere 18 etableringer af solceller på vores portefølje.

Vi løfter løbende energimærkerne

Energimærkeskalaen er et udtryk for, hvor energivenlig bygningen er. Dades har en målsætning om at løfte energimærkningerne på ejendomsporteføljen. Fra 2021 til 2023 har vi løftet energimærkerne på 41 ejendomme i vores portefølje.

 

I 2023/2024 gennemfører vi en omfattende analyse, der skal kortlægge, hvordan investeringer i energiprojekter skal prioriteres for at sikre en optimal energimærkning af hele porteføljen på både kort og længere sigt.