Pears Global Real Estate Denmark køber ejerlejlighedsportefølje af Dades