Om Dades

Dades er et af Danmarks største privatejede ejendoms-
investerings-
selskaber

Dades er et af Danmarks største privatejede ejendomsinvesteringsselskaber. Selskabet har mange års erfaring med investering i og forvaltning af attraktive og velbeliggende ejendomme, og har i dag inden for ejendomsinvestering og -administration og har opbygget en af landets største og mest attraktive ejendomsporteføljer.

Værdien af Dades’ ejendomsportefølje er siden 2003 steget fra godt 7 mia. kr. til over 26 mia. kr. i dag. Alle Dades’ ejendommene administreres i dag af Newsec og forvaltes af NREP.

Dades ejer ca. 68 kontorejendomme og 11 butikscentre, hvoraf hovedparten er ligger i Storkøbenhavn. Alle Dades’ ejendomme er velbeliggende kvalitetsejendomme med et samlet udlejningsareal på ca. 1,1 mio. m². Dades ejer derudover 49 procent af ejendommen Gl. Mønt 2-4 sammen med Davids Fond & Samling.

Dades agerer med en høj integritet og stor investeringsmæssig kompetence. Det giver os en stabil resultatudvikling. Med bevidste valg af investeringer har Dades en klar profil, der harmonerer med målet om fremtidig vækst.

FORVENTNINGER TIL VÆKSTEN
Dades’ ønsker at vokse porteføljen både organisatorisk og via opkøb og den økonomiske målsætninger at forrente selskabets egenkapital med mindst 10% årligt set over en længere periode. Soliditetsmæssigt ønsker Dades til stadighed at opretholde denne i intervallet niveauet 25 – 35%, hvilket gør, at vi også fremover vil være en velkonsolideret og attraktiv samarbejdspartner for andre i ejendomsbranchen.

Hovedkontoret

Ejendomme

Ejendoms-
segmenterne

Dades’ forretningsgrundlag er at udvikle og investere i attraktive butikscentre og boligprojekter over hele landet, samt erhvervsejendomme i Storkøbenhavn og i de største danske byer.

Vi optimerer løbende porteføljen af ejendomme, så beliggenhed, indretning og anvendelse er optimal og attraktiv i forhold til markedet. Det sikrer vi ved at udvikle eksisterende ejendomme og foretage velvalgte investeringer i nye. Den primære kilde til koncernens værdiskabelse er udvælgelse og gennemførelse af de rigtige investerings- og udviklingsprojekter, samt driftsoptimeringer.

Gennem årene har Dades haft gode erfaringer med at overtage andre ejendomsinvesteringsselskaber. Det vil Dades fortsætte med, når muligheden opstår. Investeringerne skal give størst muligt afkast til aktionærerne på både kort og lang sigt.

Udvikling, ombygning og renovering af erhvervsejendomme og butikscentre i Dades’ portefølje udgør også en del af strategien. Dades-koncernen har alle de nødvendige kompetencer, der skal til for at håndtere de ofte meget store og komplicerede byggeprojekter i erhvervsejendomme, boligejendomme og butikscentre.

KONTOREJENDOMME
Størstedelen af Dades’ kontorejendomme ligger i Storkøbenhavn. Porteføljen indeholder nogle af landets mest kendte og attraktive kontorejendomme som for eksempel Glaskuben og Krystallen i hjertet af København og Winghouse i Ørestad City.

  • Stor portefølje på over 620.000 m² – en af Danmarks største privatejede ejendomsporteføljer
  • Solid og diversificeret sammensætning af stærke lejere
  • Solid drift og høj udlejningsprocent
  • Eftertragtede beliggenheder i de bedste forretningsområder i Storkøbenhavn

BUTIKSCENTRE
Dades har en strategisk portefølje af populære, centralt beliggende butikscentre over hele landet. Porteføljen består af 11 butikscentre, heriblandt en række større og velkendte danske centre som WAVES i Greve og RO’s Torv i Roskilde.

  • En af Danmarks største centerporteføljer
  • Beliggenheder i Storkøbenhavn og udvalgte steder i Jylland
  • Solid drift med en høj udlejningsprocent og et godt butiksmix
  • Dades-koncernen har vist gode resultater, når det kommer til at eje, drive og administrere butikscentre.

BOLIGEJENDOMME
Dades’ boligejendomme ligger primært i Storkøbenhavn. Fremover vil Dades foretage flere investeringer i dette segment i form af opkøb af eksisterende boliger eller udvikling af boligprojekter.

Ledelse

ADM. DIREKTØR
Søren Kristiansen, CEO

AKTIONÆRER
Aase og Ejnar Danielsens Fond
Novo Holdings A/S
TryghedsGruppen
Boris Nørgaard Kjeldsen

DADES’ BESTYRELSE
Peter Andreassen, bestyrelsesformand
Karsten Kristoffersen, næstformand
Peter Carøe
Barbara Fiorini Due
Johan Brønnum-Schou
Ulrik Andersson