Privatlivspolitik for besøgende på Dades A/S’ hjemmeside

Version: 13. juni 2019

1. Personoplysninger og formål

Vi indsamler og behandler følgende personoplysninger om besøgende på Dades’ hjemmeside:

IP-adresse, operativsystem, sprogindstilling, browsertype, udstyrstype, MAC-nummer (afhængigt af udstyr), adfærd på hjemmesiden, integration til Facebook-id og LinkedIn-id.

 

Vi behandler personoplysninger til disse formål:

At hente hjemmesiden fra serveren, optimere siden og levere specifikt og kontekstbaseret materiale til de besøgende på hjemmesiden.

Overholdelse af gældende lovgivning (fx EU’s databeskyttelsesforordning) og andre legitime formål, herunder dokumentationspligt, iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, og i relevant omfang; undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder, håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre, håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder, håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter, statistiske undersøgelser, fusioner, overtagelser, afhændelser, salg af selskabet eller dele heraf.

Personoplysningerne indsamles direkte fra dig via den enhed, du bruger til at tilgå Dades’ hjemmeside.

 

2. Juridisk grundlag for behandling af personoplysningerne

Det juridiske grundlag for behandlingen af personoplysningerne er legitime interesser i at stille hjemmesiden til rådighed og foretage markedsføring, jf. artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR og for de op-lysninger, der er omfattet af samtykkekravet i cookie-bekendtgørelsen, er det § 4 i cookie-bekendtgørelsen.

 

3. Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du os personoplysningerne frivilligt. Konsekvensen af at du ikke giver personoplysningerne ovenfor er, at vi ikke kan stille hjemmesiden til rådighed.

 

4. Tredjeparter

Nogle personoplysninger videregives til Google Analytics og til Facebook og LinkedIn ved integration til deres hjemmesider. Det juridiske grundlag for videregivelsen er samtykke, jf. § 4 i cookie-bekendtgørelsen og artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR.

Se vores cookiepolitik her

 

Vi overfører personoplysningerne til vores databehandlere, som p.t. er vores hjemmesideleverandør. De behandler oplysningerne efter instruks fra Dades.

 

5. Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de ovenfor angivne formål, og for at dokumentere vores ret til behandling af personoplysninger og overholdelse af databeskyttelseslovgivningen og anden lovgivning.

 

6. Dine rettigheder

Du har – med den gældende databeskyttelseslovgivnings begrænsninger følgende rettigheder:

Retten til indsigt i personoplysningerne
Retten til at få ændret ukorrekte eller ufyldestgørende personoplysninger
Retten til at få slettet personoplysningerne
Retten til at få begrænset personoplysningerne
Retten til dataportabilitet (hvor behandlingen er baseret på samtykke eller kontrakt), dvs. ret til at få personoplysninger som vedkommende har givet til Dades i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

 

Ret til indsigelse

Du har ret til – af grunde, der vedrører din særlige situation at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvor hjemmelen er legitime interesser, som angivet ovenfor. Dades må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre Dades påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

 

7. Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os:

Dades A/S
Lyngby Hovedgade 4
2800 Kgs. Lyngby
CVR-nummer: 10432928
Telefonnummer: + 45 45 26 01 00
E-mail: persondata@dades.dk